ใบอนุญาตเลขที่ : 11/09190

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

HOT LINE : 02-868-2233   MON-FRI : 09:00-17:30   

{{data.NAME}}

{{data.CODE}}

เดินทาง
{{data.month}}
ระยะเวลา
{{data.TIME}}
สายการบิน
{{data.AIRLINE}}
{{data.airline_code}}
ราคาเริ่มต้น / ท่าน
{{ Number(data.PRICE).toLocaleString() }} THB

ตารางการเดินทาง

วัน กำหนดการ เช้า กลางวัน เย็น
{{ tours.apppro_date}} {{ tours.apppro_pro }}

รายการทัวร์อาจมีสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยดูสถานการณ์หน้างานเป็นหลัก แต่จะเที่ยวครบทุกรายการ

 ดูโปรแกรมทัวร์แบบเต็ม

BEST INTERNATIONAL TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU