BEST INTERNATIONAL TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย) 

BT-CNXHAN16_FD

เดินทาง
มิ.ย. - ต.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท

ไฮไลท์

มหัศจรรย์..เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

  • ชมนาขั้นบันได ซาปา 
  • นั่งกระเช้าขึ้นเขา สู่ยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน
  • เช็คอินทะเลสาบซาปา
  • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • พิเศษ !! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
  • อิสระอาหาร 2 มิ้อ
  • พักดี 4 ดาว 1 คืน

ตารางการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์